Nie pamiętam hasła


Film instruktażowy


Jeżeli zapomniałeś hasła postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 • sprawdź czy w prawym górnym rogu jest właściwy herb. Jeżeli nie ma herbu to oznacza, iż został wprowadzony nieprawidłowy adres aplikacji
 • w pole "Login lub e-mail" wpisz login lub e-mail, którym się posługujesz
 • zatwierdź naciskając przycisk OK i poczekaj na komunikat
 • zwykle po kilku minutach na Twój e-mail zdefiniowany w systemie zostanie wysłana wiadomość weryfikująca
  * czasami e-mail może przyjśc do godziny - może tak być w przypadku skrzynek na serwisie Interia
  * w przypadku nie otrzymania wiadomości sprawdź czy nie została zakwalifikowana jako Spam (wiadomość śmieć)
 • wykonaj czynności weryfikujące opisane w odebranej wiadomości e-mail
 • po wykonaniu czynności weryfikujących na Twój e-mail zostanie wysłana kolejna wiadomość z wygenerowanym jednorazowym hasłem
 • użyj wygenerowanego hasła do zalogowania się do systemu, automatycznie zostanie wymuszona zmiana hasłaKliknij tu, aby wrócić do ekranu logowania